Şeffaf Yönetim

Kurucu üyelerimizin kendi aralarında aldıkları karar ile dernek hakkında alınan tüm kararlar internet ortamında sizlerle paylaşılacaktır. Kararlara [https://github.com/yazgelder] ulaşabilirsiniz.


İlgi ve Desteğiniz için herkese teşekkürü bir borç bilirim.


Geçici Yönetim kurulu Başkanı


Abdusselam KÖSECİK